ระบบการทำงานของ Flat Fusion

ระบบการทำงานของ Flat Fusion

ระบบการทำงาน Flat Fusion ของเรา คือ วิธีการเชื่อมพลาสติกโดยทำให้เกิดความร้อน (Joule heat) ที่ลวดนำความร้อน (heating element) ที่เสียบเข้าไปในผิวงานที่เป็นเทอร์โมพลาสติก (จดสิทธิบัตรแล้ว)
ด้วยวิธีคิดที่เกิดจากประสบการณ์อันยาวนานและการสั่งสมความรู้ ( know how )ทางด้านเทคนิคการเชื่อม ทำให้เราคิดค้นเทคนิคการเชื่อม ผิวด้านในที่เราภาคภูมิใจในคุณสมบัติการเชื่อมปิดที่มีความเสถียรและคุณภาพระดับสูง
นอกเหนือจากฟังก์ชั่นการใช้งานแล้ว เราขอเสนอโอกาสในการเพิ่มมูลค่าของงานให้สูงขึ้น ด้วยความเป็นเลิศในด้านของรูปลักษณ์ (Design)

จุดเด่นของระบบ Flat Fusion

 • 1) ผิวที่มีการเชื่อมสามารถเชื่อมได้อย่างเรียบร้อย และมีความเสถียร
 • 2) จุดที่มีการเชื่อมเรียบ
 • 3) ไม่มีการสั่นสะเทือน (vibration) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชิ้นงานภายใน
 • 4) สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ (ไม่มีเสียงรบกวน ไม่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น หรือไม่มีกลิ่น)
 • 5) ลักษณะ หรือรูปร่างชิ้นงานที่ซับซ้อนก็สามารถเชื่อมได้
 • 6) เพียงแค่จ่ายกระแสไฟให้กับลวดนำความร้อน(heating element wire) อีกครั้งก็สามารถแยกออกจากกันได้โดยง่าย

กลไกการทำงานของ Flat Fusion

ระบบการทำงานของ Flat Fusion คือ การเชื่อมงานพลาสติก โดยการเสียบลวดนำความร้อนเข้าไประหว่างชิ้นส่วนพลาสติกที่ต้องการเชื่อม
จากนั้นจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความร้อนที่ลวดนำความร้อน (heating element) เพื่อทำให้เนื้อพลาสติกบริเวณรอบๆอ่อนตัว หลอม และเชื่อมติดกันโดยใช้ลมอัด ด้วยวิธีนี้ จะช่วยทำให้ผิวชิ้นงานมีการเชื่อมกันอย่างไร้รอยติ และป้องกันปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นจากวิธีการเชื่อมที่ผ่านมาได้

การทดสอบความแข็งแรงในการเชื่อมของ Flat Fusion System

 • จุดประสงค์: ตรวจสอบความแข็งแรงในการเชื่อมของ FFS
  เครื่องที่ใช้ทดสอบ: เครื่องทดสอบแรงดึง(Tension tester)
 • วัสดุ: ABS เส้นลวดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 มม. (Φ0.9) เส้นลวดยาว 30 มม (ตัดให้เป็นเส้นตรงยาว 30 มม.)
 • วิธีในการทดสอบ: ใช้ tension tester ดึงแยกชิ้นงานออกจากกัน แล้ววัดค่าความแข็งแรงของการเชื่อม

ชิ้นงานตัวที่ ความแข็งแรง ต่อ 10 มม.
1 445 148.3
2 475 158.3
3 364 121.3
4 335 111.7
5 387 129.0
ค่าเฉลี่ย 401.2 133.7
ค่าสูงสุด 475 158.3
ค่าต่ำสุด 335 111.7

หน่วยในการวัดความแข็งแรงของการเชื่อม คือ นิวตัน (unit: N)
(ความเร็วในการดึงชิ้นงานออกจากกัน คือ 20มม./ นาที)
เครื่องที่ใช้ในการตรวจสอบ Shimadzu Autograph AG-1 series (floor type)
※data ที่แสดงดังซ้ายมือนั้น เป็นเพียงแค่ผลการตรวจสอบ ไม่นับเป็นข้อมูลรับประกันใดๆทั้งสิ้น
ชิ้นงานตัวที่ 1 และ 2 เนื้อวัสดุน่าจะแตกก่อนที่จะดึงแยกชิ้นงานออกจากกัน
จึงทำให้ค่าสูงสุดที่วัดได้สูงกว่าค่าอื่นๆ