เกี่ยวกับเรา

 


 

Munekata Thai Co.,Ltd.

เป็นบริษัท ในเครือ Munekata Group ประกอบกิจการด้านTrading Company

 

ความมุ่งหมายแรกเริ่ม

เป็นบริษัทที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นบริษัทที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย