ข่าวสารและกิจกรรม

Posted: 4 กรกฎาคม 2012 at 11:29

ตำแหน่ง           เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลัง (ผชร.) อัตราที่รับ         1    อัตรา เงินเดือน           ตามโครงสร้างของบริษัท หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1.จัดเตรียมเอกสาร และรายงานเกี่ยวกับพลังงาน ส่งกรมอนุรักษ์พลังงาน 2.บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน 3.วิเคราะห์ผลเสนอมาตราการประหยัดพลังงาน ฯลฯ 4.งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน    นิคมอุตสาหกรรมบางปู คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย […]